fbpx
Home » ИСТОРИИ » Санаториумите на НОИ отварят. Кой има право на безплатна почивка?
Санаториумите на НОИ отварят. Кой има право на безплатна почивка?

Санаториумите на НОИ отварят. Кой има право на безплатна почивка?

Санаториумите на Националния осигурителен институт отварят врати на 1 юни.

Тогава започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г., от която ще могат да се възползват около 45 хил. души, съобщиха от НОИ. Те са имащите право на 10-дневна програма в някоя от базите, разходите за която са покрити от държавното обществено осигуряване. Общата сума за целта е 20 103 061 лв.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и хора с лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Паричната помощ за човек включва:

– средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт;

– средствата за нощувки в размер на 18.00 (осемнадесет) лв. за една нощувка, без доплащане от правоимащите;

– частична парична помощ за хранене в размер на 7.00 (седем) лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 7.00 (седем) лв. частична парична помощ за хранене.

Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, са публикувани в сайта на НОИ.

Бюджетът на програмата за 2019 г. също беше 20 103 061 лв. 44 791 души се ползваха парична помощ за профилактика и рехабилитация.

Източник: novavarna

Остави своя коментар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*