ГЕРБ гарантира 2000 лв. средна заплата в края на нов мандат! И още 3 неща, които убиха конкуренцията

ГЕРБ гарантира 2000 лв. средна заплата в края на нов мандат! И още 3 неща, които убиха конкуренцията

Цялостна реформа на социалното подпомагане, по-прецизно насочване на социалните програми, увеличение на размерите на някои помощи, окрупняване на пакетите социални помощи и въвеждане на нови видове. Това е заложено в програмата при нов управленски мандат. Сред приоритетите са още внедряването на повече технологии в образованието и дигиталната трансформация на пазара на труда, инвестиции в модернизирането на училищата, като ще изграждат STEM кабинети за обучение по математика, информатика и природни науки. Това заяви министърът на труда и социалната политика и водач на листата на ГЕРБ-СДС в Добричка област Деница Сачева на онлайн среща с представители на социални институции в Сливен.

„Професията социален работник е професията на бъдещото. В момента се разработва стратегия за развитието на човешките ресурси, която да гарантира подходящо възнаграждение и инвестиции чрез образование и обучение, и кариерно развитие, както и осъвременяване на работната сила и работните процеси чрез осигуряване на екипи с профилирани умения“, каза още Сачева. Тя допълни, че ще бъде създаден Кодекс за социална подкрепа, който да гарантира ефикасното разходване на публичните финансови средства и да ограничава рисковете от социално изключване на уязвимите групи.

Ще продължи реформата на социалните услуги за дългосрочна грижа – изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за хора с увреждания. Ще бъдат създадени услуги за хората в невъзможност за самообслужване, които са в листата на чакащи за настаняване в домове за възрастни, както и достъпна среда за хора с увреждания чрез предоставяне на висококачествени помощни технически средства.

В програмата за нов мандат на ГЕРБ е гарантирано минималната заплата в края на мандата да бъде поне 500 евро (1000 лв.), а средната поне 1000 евро (2000 лв.). Ежегодно ще се актуализират пенсиите на над 2 млн. пенсионери. Ще се помогне на около 25 000 родители да се върнат на работа като се разширят програмите за детегледачки и за детски кътове на работното място. Ще се регламентират възможности за гъвкаво работно време и съчетаване на професионалния и личния живот в изцяло нови Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта.

Сачева каза още, че на заседание на Министерски съвет ще бъде приета Наредба за планиране на социалните услуги. „Предоставянето на социални услуги в страната се увеличават всяка година и именно с Наредбата ще бъде направена Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет“, обясни министър Сачева.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за увеличаване на капацитета на социалните центрове и предоставяните от тях услуги, мерките за ограничаване на КОВИД – 19 и ваксинирането на потребителите на социални услуги.

От своя страна заместник – кметът по социални дейности в община Сливен Пепа Чиликова заяви, че в общината има добре развита мрежа за социални услуги. В Сливен предстои ремонт на сградата на „Социалния патронаж“, изграждане и обновяване на социални заведения за деца и хора с увреждания и бездомни, като и изнасяне на посетителския център на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ на достъпно за хората с увреждания място. Чиликова допълни, още, че от началото на епидемичната обстановка на всички социални заведения в общината са осигурени предпазни средства – маски, ръкавици и дезинфектанти.

Участниците в дискусията изразиха увереност, че ще продължи надграждането на добрите практики и политики в сферата на социалните дейности, както за потребителите на различни услуги, така и за служители.

2 comments

  • Радка Георгиева

    Никой не споменава психичното здраве.Има хора със шизофрения , които са оставени на произвола- не се привикват ежемесечно име им се осигуряват лекарства.
    В повечето случаи те не пият лекарства, не ходят на ТЕЛК, защото не се смятат за болни. Такива хора трябва да се следят , ако трябва принудително с полиция да се довеждат до лечебни заведения за лекуване.В момента трябва да пребият някого за да ги приберат. За тях трябва ежемесечни грижи, а не да постоят малко и ги изписват и да му мислят роднините.

  • Севда Колева

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХТЕ ПО-РАНО ЗАЩО СЕГА ОБЕЩАВАТЕ ЗА ДА МОЖЕ КАТО СТЕ НА ВЛАСТ ДА КРАДЕТЕ ОЩЕ И ОЩЕ И ОЩЕ НЯМАТЕ ПРАВО ВЕЧЕ НА ВЛАСТ ВИЕ ПРИКЛЮЧИХТЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.