Преизчисляват пенсиите от 1 октомври

Преизчисляват пенсиите от 1 октомври

Нов вариант за преизчисление на пенсиите от 1 октомври предлага правителството. Вариантът е в дневния ред на днешното заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество, пише Диляна Димитрова във вестник СЕГА.

Досега бе известно, че от 1 октомври ще се приложи модифицирано швейцарско правило, с което всички пенсии за трудова дейност ще се увеличат с процент, равен на по-голямото измежду нарастването на средния осигурителен доход за страната или средногодишната инфлация, като връщането назад е до 2008 г. Сега обаче към това се добавя още една стъпка на преизчисление. Ето предложеният днес на социалните партньори вариант:

ПЪРВА СТЪПКА

От 1 октомври всички пенсии за трудова дейност ще бъдат преизчислени на база средния осигурителен доход за страната за 12-те месеца преди пенсионирането им, като ще се вземе предвид и доходът към датата на отпускането на пенсията, при запазване на достигнатата продължителност на осигурителния стаж и при процент за година стаж, какъвто е бил според законодателството, валидно към момента на отпускането им. За пенсиите, отпуснати до 31 декември 2007 г. включително, ще се приеме средният осигурителен доход, ползван на 1 януари 2008 г. – 398,17 лв.

ВТОРА СТЪПКА

Така изчислен, новият размер на пенсията ще бъде увеличен, като за всяка година, следваща годината, през която пенсията е отпусната, се прилага процент, равен на по-голямата стойност измежду стойността на нарастването на средния осигурителен доход за страната и инфлацията за предходната година. Така за пенсиите, отпуснати до 2008 г. включително, се прилага увеличението, отнасящо се за всяка година от периода 2009-2022 г., за пенсиите, отпуснати през 2009 г. – за периода 2010-2022 г., за пенсиите, отпуснати през 2010 г. – за периода 2011-2022 г. и т.н.

ЗА КОГО Е ОКТОМВРИЙСКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ

Изчисленията на НОИ показват, че този вариант на преизчисление ще се отрази благоприятно на пенсиите на 717 700 пенсионери, като средният размер на пенсията през октомври ще достигне 709 лв. (ръст от 51,50 лв. или 7,9% спрямо юли 2022 г.).

ОТ 1 ЮЛИ

Известен е механизмът на компенсиране на инфлацията за 1 юли – той остава без промяна. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г., ще бъдат осъвременени с 10%, а в действителния им размер ще се включи ковид добавката от 60 лв. Така минималната пенсия ще стане 467 лв. от 1 юли. Таванът на пенсиите се вдига от 1500 на 2000 лв. от 1 юли, а от 1 октомври става 3400 лв.

РЕЗУЛТАТИ

В резултат на всички тези промени в структурата на пенсионната система ще настъпят някои значителни промени:

Броят на получаващите минимална пенсия ще намалее от 1 023 300 души през юни на 918 600 души през юли и на 832 700 през октомври. Това от една страна е нормализация, тъй като сега всеки втори пенсионер получава една и съща определена от правителството сума, независимо от осигурителния си принос. Така например през октомври още 222 700 пенсионери ще получават действителен размер на пенсията, което е ръст от 22,5% спрямо юни 2022 г. Така пенсиите за трудова дейност, изплащани в действителен размер, ще нарасне от 48% през юни до близо 60% през октомври 2022 г., което наистина е голямо постижение. От друга страна обаче това може да означава твърде голямо сближаване на минималната пенсия към средните, а това силно нарушава баланса и удовлетворението от системата, тъй като приравнява хора с пълен осигурителен принос на хора с непълен (държавата допълва до минимална пенсия тези суми, чиито действителен размер е по-нисък).

Броят на пенсиите, чиито размери са ограничени на „тавана“, ще намалее от 33 200 пенсии през юни до 14 600 пенсии през юли и до 1000 пенсии през октомври. Така от една страна ще се възстанови справедливостта човек да получава пенсия, равна на осигурителния му принос без изкуствени ограничители, какъвто е таванът на пенсиите. От друга обаче вече започнаха съмненията кои са хората, които ще получат толкова високи пенсии и как са ги заслужили. Според сметки на президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов, при осигуряване цял живот на максимален осигурителен доход, човек би следвало да получава 1850 лв. пенсия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.