Увеличават еднократните помощи

Увеличават еднократните помощи

Еднократните помощи за раждане на дете се увеличават с 50%. Те се изплащат без доходен критерий за всяко родено живо дете, което не е настанено за отглеждане извън семейството. За това информира Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в официалната си Facebook страница.

Новите размери на помощта са в сила от началото на 2024 г. За първо дете сумата е 375 лв., за второ – 900 лв., за трето – 450 лв. За четвърто и всяко следващо дете сумата е 300 лв. Заявление се подава до три години от раждането. Независимо кога е подадено заявлението, помощта се изплаща в размера, определен за годината на раждане на детето.

С 200 лв. се увеличава и доходът за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. Семействата със среден месечен доход на човек до 710 лв. могат да получат 50 лв. за едно дете, 110 лв. – за две, 165 лв. – за три и 175 лв. – за четири. За всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв.

Семейства със среден месечен доход на човек от 710.01 лв. до 810 лв. имат право на 80% от помощта. Очаква се подкрепа да получават средномесечно 422 000 деца, посочват от МТСП.

Увеличава се и доходът за еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. Семейства със среден месечен доход на човек до 810 лв. може да получат 225 лв. еднократна помощ при бременност и 200 лв. месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. „Помощта се отпуска на бременни и майки, които нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване“, уточняват от министерството.

Друга промяна, която е факт от началото на новата година, е увеличението на месечните помощи за деца с трайни увреждания, включително и за настанените в професионални приемни семейства.

При приемането на държавния бюджет за 2024 г. депутатите гласуваха размерът на еднократната помощ за ученици в осми клас за учебната 2024-2025 г. да е 300 лв. Тази сума ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *